Flag Forest

Ülke Kurma Rehberi projesinde yer alan bayraklar farklı zaman ve mekanlardaki
ülkelere ait olsalar da ortak kökenleri bakımından benzerler.
Bu fotoğraflarda ise bayraklar kullanım yerlerinden farklı ve nötr bir alan olan ormandalar.

Flags in Establish a Country Manual project belong to different times and places but,
they are similiar because of their roots.

In this photographs, flags are shown in a neutral and different place than their daily use, a forest.