Earth

Dünya ile ilişkimiz hakkında dört poster.
Dünyamız sınırsız bir malzeme kaynağı mı yoksa onu yok mu ediyoruz?
Burada bir geleceğimiz var mı yoksa ekonomimiz sadece bir yanılgı mı?

Four posters about our relationship with earth.
Is earth our infinite source for materials or are we destroying it?
Do we have a future here or our economy is it just a dellusion?